RAID (Redundantno polje neodvisnih diskov)

RAID – Redundant Array of Independent Disks (redundantno polje neodvisnih diskov) je tehnologija, ki se uporablja zaradi hitrosti, kapacitete in zanesljivosti. Navzven RAID izgleda kot en sam hiter in zanesljiv disk. Diske znotraj te “škatle” nadzira krmilnik, ki skrbi za zaposlitev teh diskov (delitev bralnih in zapisovalnih podatkov). Podatkovna polja RAID uporabljajo različne variante dveh principov (zrcaljeneje ang. mirroring in razdeljevanje ang. stripping), ki jih delimo na nivoje RAID, začenši z nivojem level 0. Oznake niso dodeljene tako, da bi lahko rekli, da je na primer RAID nivoja 3 nadgradnja nivoja 2, ampak gre izključno za poimenovanje različnih konfiguracij.

Reševanje podatkov z RAID-a

Tannaris uporablja napredne tehnike za popravljanje, reševanje in ponovno rekonstrukcijo RAID sistemov.

Rešujemo podatke z vseh RAID kontrolerjev in z vseh RAID nivojev, ravnotako iz vseh tipov in proizvajalcev RAID sistemov.

Rešujemo podatke iz naslednjiv nivojev:

 • RAID 0
 • RAID 1
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5
 • RAID 1E
 • RAID 6
 • RAID 5E
 • RAID 5EE
 • RAID 0+1
 • RAID 10
 • RAID 50
 • RAID 51
 • JBOD

Proces reševanja podatkov z RAID sistemov

Postopek reševanja podatkov se vrši po zelo ustaljeni proceduri. Prvi korak je kloniranje vseh pripadajočih diskov RAID sistema.

Ko so vsi pripadajoči diski sklonirani, je drugi korak simulacija RAID polja na način, kot ga uporablja kontroler RAID sistema. Kompleksnost in težavnost reševanja je povsem odvisna od RAID nivoja! Parametri so vrstni red diskov, stripe size, cluster size, offset, itd.